xây lắp điện tại biên hòa, đồng nai, xây dựng điện tại biên hòa, đồng nai, nhà thầu điện tại biên hò

xây lắp điện tại biên hòa, đồng nai, xây dựng điện tại biên hòa, đồng nai, nhà thầu điện tại biên hò

xây lắp điện tại biên hòa, đồng nai, xây dựng điện tại biên hòa, đồng nai, nhà thầu điện tại biên hò

Trà Vinh khởi công nhà máy điện mặt trời nghìn tỷ

TPO - D án nhà máy đin mt tri Trung Nam Trà Vinh quy mô hơn 3500 t đng; tng công sut 165 MWp, d kiến hoàn thành và đưa vào vn hành ngay trong năm 2019.

 

Dự án được động thổ vào sáng 19/1

 

Ngày 19/1, ti xã Dân Thành (th xã Duyên Hi, tnh Trà Vinh), Tp đoàn Trung Nam (Trung Nam Group) đã t chc đng th d án Nhà máy Đin mt tri Trung Nam Trà Vinh kết hp nông nghip công ngh cao. Phó Ch tch UBND tnh Trà Vinh Trn Anh Dũng đã đến d.

Ông Đ Văn Kiên, Tng giám đc công ty c phn đin mt tri Trung Nam Trà Vinh (Trungnam Trà Vinh Solar Power) cho biết d án nhà máy đin mt tri Trung Nam Trà Vinh có tng vn đu tư hơn 3500 t đng vi tng công sut 165 MWp, d kiến hoàn thành và đưa vào vn hành ngay trong năm 2019.

D án có quy mô 171 ha, bao gm 32 trm Inverter, 1 trm biến áp 2x90 MVA và hơn 440 nghìn tm pin mt tri được lp đt trên hơn 7 nghìn giá đ.

Theo ông Kiên, vi d án này, Trungnam Trà Vinh Solar Power đng hành vi tnh Trà Vinh trong vic trin khai d án ti các vùng sâu, vùng xa ca tình vi mc tiêu gim ph ti, đm bo nhu cu đin cho khu vc.

Ngoài ra, d án s hòa đin, cung cp vào ngun đin c nước và h tr an ninh năng lượng cho các khu vc chưa tiếp cn được vi lưới đin quc gia.

Ưu đim mang tính quyết đnh ca d án này chính là kh năng đu ni và gii ta công sut trung tâm đin lc Duyên Hi vào Trm 500/220kV. Nh vào kh năng này, toàn b h thng khai thác năng lượng mt tri ca d án ngay lp tc được đưa lên 100% công sut trên h thng lưới đin quc gia.” ông Đ Văn Kiên cho hay.  

Ông Đ Văn Kiên cho biết Trà Vinh là mt tnh ven bin, nm gia Sông Tin và Sông Hu. Lượng bc x trung bình năm đo được ti khu vc duyên hi ca tnh Trà Vinh đt t 1700 kWh – 1900 kWh/m2 vi bc x ngày trung bình hơn 4.9 kWh/m2. Đa thế nhiu ging cát hình cánh cung bao bc giúp vùng duyên hi Trà Vinh đt được các điu kin cn thiết và đ tim năng phát trin d án năng lượng mt tri.

 

Nhng tm Pin mt tri đu tiên được lp đt

Ti l đng th, Phó Ch tch UBND tnh Trà Vinh Trn Anh Dũng cho biết quy hoch năng lượng – phát trin năng lượng tái to ca Th tướng Chính ph giai đon 2011-2020 (có xét đến năm 2030) là đy nhanh phát trin ngun đin s dng năng lượng mt tri nhm tăng t l sn lượng đin khai thác t năng lượng mt tri, gia tăng khai thác trên các ngun tp trung, ln phân tán.  

“D án nhà máy đin mt tri Trung Nam Trà Vinh chính là đng thái hưởng ng quy hoch năng lượng ti các tnh Min Tây Nam B. Vic đu tư xây dng nhà máy ti th xã không ch giúp bo v môi trường khi phát thi khí nhà kính, mà còn to cơ hi vic làm cho cư dân đa phương, thúc đy phát trin kinh tế cá th, góp phn phát trin kinh tế - xã hi và an sinh cho khu vc”, ông Dũng cho biết. 

Hot đng kinh doanh ca Trungnam Trà Vinh Solar Power s mang đến ngun li thông qua các nghĩa v thuế, gii quyết vic làm cho hơn 1500 lao đng trong thi gian xây dng d án; đng thi cam kết h tr tnh nhà phát trin văn hóa, giáo dc t các hot đng thin nguyn ti đa phương. Ngoài ra, ông Dũng đánh giá vic trin khai nông nghip công ngh cao cùng vi nhà máy đin mt tri vi các loi cây trng ngn ngày s là mô hình tt cho người dân đa phương hc tp kinh nghim đ phát trin kinh tế.

Phó Ch tch UBND tnh Trà Vinh đ ngh Trung Nam Group khn trương hoàn thin các th tc đu tư, tp trung thc hin d án nhà máy đin mt tri nhm đm bo tiến đ, cht lượng, an toàn ca công trình, đng thi ưu tiên s dng ngun lao đng ti ch đ to công ăn vic làm cho người dân đa phương trong thi gian trin khai thc hin d án

 

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat