xây lắp điện tại biên hòa, đồng nai, xây dựng điện tại biên hòa, đồng nai, nhà thầu điện tại biên hò

xây lắp điện tại biên hòa, đồng nai, xây dựng điện tại biên hòa, đồng nai, nhà thầu điện tại biên hò

xây lắp điện tại biên hòa, đồng nai, xây dựng điện tại biên hòa, đồng nai, nhà thầu điện tại biên hò

EVNNPT: Cam kết đủ điện cho nền kinh tế với sản lượng truyền tải tăng 10,15%

Đây là thông tin được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

Trong năm 2018, EVNNPT đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 184,5 tỷ kWh, bằng 101,8% so với kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 11,03% so với năm 2017.

Tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trong năm 2018 của Tổng công ty đạt 2,45%, bằng kết quả thực hiện năm 2017, cao hơn 0,08% so với chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao. Trong đó TTĐN lưới 500 kV là 2,71% giảm 0,18% so với kế hoạch được giao (2,89%), TTĐN lưới 220 kV là 1,16%, đạt so với kế hoạch được giao.

Công tác vận hành hệ thống điện truyền tải đã được cải thiện đáng kể, EVNNPT đã đưa vào hàng loạt dự án đầu tư mới và cải tạo, nâng công suất để khắc phục tình trạng vận hành đầy và quá tải. Đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật và vận hành để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự cố, khiếm khuyết, hiện tượng bất thường trên lưới điện.

Trong năm 2018, toàn Tổng công ty đã giảm được giảm 25 sự cố, tương ứng giảm 15,3% so với năm 2017. Đặc biệt, đã không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng lớn đến quá trình cung cấp điện cho phụ tải và gây mất điện trên diện rộng. Các sự cố đã được tập trung xử lý nhanh, khôi phục cấp điện kịp thời với thời gian bình quân xử lý sự cố trong năm 2018 là 13,05 phút, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch (37,45 phút).

Cùng với đó, Tổng công ty đã thực hiện khối lượng sửa chữa lớn đạt trên 780 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch EVN giao, tăng 5,2% so với khối lượng thực hiện năm 2017. Với kết quả này đã góp phần bảo đảm chất lượng lưới điện truyền tải, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành.

Năm 2018, doanh thu truyền tải điện của Tổng công ty ước đạt 20.402 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2017. EVNNPT đã thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả tài chính và tối ưu hóa chi phí.Thực hiện tiết kiệm 7,5% chi phí so với định mức đã được Tập đoàn giao, tương ứng với tiết kiệm 118 tỷ đồng. Các nhóm chỉ tiêu về tăng hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả vận hành đều được thực hiện tốt so với kế hoạch

Đối với các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả trong đầu tư xây dựng, Tổng công ty đã tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm đạt giá trị 2.079 tỷ đồng ,tương đương 17,75% so với tổng giá trị gói thầu đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Đây cũng là năm EVNNPT thực hiện tốt các chỉ tiêu nâng cao năng suất lao động với kết quả thực hiện chuyển đổi 48 TBA không người trực, vượt 6 TBA không người trực so với kế hoạch được giao.

Với việc thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động hợp lý, hạn chế tối đa tuyển dụng lao động mới, điểm nhấn trong việc nâng cao năng suất lao động của EVNNPT trong năm là mặc dù khối lượng quản lý vận hành tăng nhưng số lao động của Tổng công ty giảm 260 người so với cuối năm 2017. Qua đó, năng suất lao động của EVNNPT năm 2018 đạt 29,06 triệu kWh/lao động, tăng 20,33% so với năm 2017.

Khởi công, đưa vào vận hành nhiều công trình trọng điểm.

Năm 2018, mặc dù trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, công tác đầu tư xây dựng của EVNNPT vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận; các công trình trọng điểm, cấp bách cơ bản được đưa vào vận hành kịp thời. Theo đó, Tổng công ty đã hoàn thành khối lượng đầu tư đạt 15.769 tỷ đồng, đạt 87,1% kế hoạch Tập đoàn giao. Giải ngân đạt 15.496 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch.

Cụ thể, toàn đơn vị đã khởi công được 31/35 dự án 220/500 kV theo kế hoạch và 12 dự án ngoài kế hoạch, nâng tổng số dự án khởi công trong năm 2018 là 43 dự án.

Đặc biệt, năm 2018, EVNNPT đã khởi công được các dự án đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng - Pleiku 2. Đây là dự án đặc biệt quan trọng phục vụ bảo đảm cung cấp điện cho miền Nam trong giai đoạn đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Tổng công ty cũng đã đóng điện 50/62 dự án theo kế hoạch (10 dự án 500 kV, 40 dự án 220kV). Ngoài ra, để đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu của các Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty còn hoàn thành đóng điện thêm 4 dự án ngoài kế hoạch, nâng tổng số dự án đóng điện trong năm 2018 là 54 dự án.

Trong đó có nhiều công trình lưới điện quan trọng bảo đảm cấp điện cho TP. Hà Nội và khu kinh tế trọng điểm miền Bắc,các dự án trọng điểm bảo đảm cấp điện cho miền Nam và các dự án đấu nối, giải tỏa, công suất nguồn điện quan trọng.

Đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế năm 2019

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019 EVNNPT đề ra mục tiêu tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành tốt chủ đề năm: “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”; đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính – Đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động mà Tập đoàn giao.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Cụ thể, phấn đấu sản lượng điện truyền tải năm 2019 đạt: 203,2 tỷ kWh, tăng 10,15% so với thực hiện năm 2018. Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải: 2,34%.

Đầu tư xây dựng đạt tổng giá trị 19.500 tỷ đồng, gồm 12.650 tỷ đồng đầu tư thuần và 6.850 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay.

Phấn đấu khởi công 33 dự án (3 dự án 500 kV, 30 dự án 220 kV); hoàn thành và đưa vào vận hành 47 dự án (14 dự án 500 kV, 30 dự án 220 kV và 3 dự án 110 kV).

 

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat