xây lắp điện tại biên hòa, đồng nai, xây dựng điện tại biên hòa, đồng nai, nhà thầu điện tại biên hò

xây lắp điện tại biên hòa, đồng nai, xây dựng điện tại biên hòa, đồng nai, nhà thầu điện tại biên hò

xây lắp điện tại biên hòa, đồng nai, xây dựng điện tại biên hòa, đồng nai, nhà thầu điện tại biên hò

EVN SPC bảo đảm cung cấp điện mùa khô và cả năm 2019

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết, trong năm 2019, dự báo công suất sử dụng lớn nhất của Tổng công ty vào khoảng 11.550 MW, tăng 11% so với năm 2018, nên nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ cao liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6.

Để đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô và cho cả năm 2019, Tổng công ty và các đơn vị đã và đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp cấp điện và vận hành lưới điện an toàn. Cụ thể, EVN SPC xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm và hằng tháng, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các công ty điện lực.

Xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện; triển khai các chương trình DR/DSM (quản lý nhu cầu sử dụng điện phía cầu) theo chủ trương của Chính phủ; xây dựng phương án điều hòa, tiết giảm phụ tải với khách hàng 110 kV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2018 về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2019.

Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện đạt 4,25%, phấn đấu đạt 4%; xây dựng phương án cụ thể thực hiện giảm chỉ số mất điện theo lộ trình nâng cao độ tin cậy lưới điện của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn, đặc biệt các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam và đường dây Kiên Bình-Phú Quốc.

EVN SPC luôn nhận thức, bên cạnh xây dựng các giải pháp phân phối và vận hành lưới điện an toàn, việc xây dựng chương trình tiết kiệm điện với các biện pháp cụ thể nhằm xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm tới từng người dân có vai trò vô cùng quan trọng tới quá trình cung cấp điện.

Do đó, các công ty điện lực thành viên sẽ làm việc với khách hàng 110 kV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2018 về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2019. Chủ động phối hợp sở Công Thương lập, trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm và hằng tháng của đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích khách hàng tham gia lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng sạch giảm áp lực về nguồn.

Thực hiện cấp điện nhanh chóng cho khách hàng, làm việc với khách hàng lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện và ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, tổ chức rà soát, thống kê chi tiết các phụ tải mang tính chất mùa vụ, đặc trưng của địa phương, có phương án ưu tiên cho các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản và xây dựng phương thức kết lưới, phương thức vận hành tối ưu để chuyển tải lưới điện khi có công tác trên các tuyến đường dây có mạch vòng.

Để các giải pháp trên đem lại hiệu quả cao nhất, EVN SPC xác định phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương. Theo đó, các công ty điện lực sẽ phối hợp sở Công Thương trình UBND tỉnh, thành phố tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn trong năm 2019. Vận động tỷ lệ tiết kiệm điện cụ thể cho từng khối như cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, tiêu dùng dân cư và các giải pháp triển khai, kiểm tra, đánh giá…

 

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat