thi cong dien tại biên hòa, xây dựng điện tại biên hòa, xây lắp điện biên hòa, nhà thầu điện tại b

thi cong dien tại biên hòa, xây dựng điện tại biên hòa, xây lắp điện biên hòa, nhà thầu điện tại b

thi cong dien tại biên hòa, xây dựng điện tại biên hòa, xây lắp điện biên hòa, nhà thầu điện tại b

TP.HCM thí điểm quy trình mới trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp
UBND TP.HCM vừa ban hành quy trình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và  điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.
 
 

Ảnh minh họa.
 
Theo đó, Quy trình này quy định thống nhất việc tổ chức, phối hợp của các cơ quan nhà nước và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM trong giải quyết các thủ tục: tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; chấp thuận xây dựng thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối với công trình có tổng công suất trên 2.000kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.
 
Quy trình này áp dụng cho khách hàng có nhu cầu sử dụng phụ tải lớn hơn 160kVA; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục cấp điện qua lưới trung áp; Tổng Công ty Điện lực TP.HCM - TNHH và các công ty điện lực khu vực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM - TNHH có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.
 
Cá nhân, tổ chức mua điện cung cấp hồ sơ đăng ký mua điện và hồ sơ liên quan đến các thủ tục của cơ quan Nhà nước tại bộ phận một cửa Công ty Điện lực theo các hình thức: thông qua website chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực TP.HCM; cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến “một cửa điện tử” của TP; gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng; trực tiếp tại trụ sở Công ty Điện lực; gửi văn bản đề nghị yêu cầu dịch vụ.
 
Cá nhân, tổ chức yêu cầu dịch vụ có thể tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại website chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực TP.HCM, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký.
 
Đối với công trình cấp điện do Công ty Điện lực đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện của khách hàng, Công ty Điện lực tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án thiết kế, gửi các cơ quan Nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận điện năng, tổ chức thi công, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng.
 
Đối với công trình cấp điện do khách hàng tự đầu tư, Công ty Điện lực sẽ phối hợp với khách hàng thực hiện thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ, thủ tục với cơ quan Nhà nước đồng thời Công ty Điện lực sẽ chuyển hồ sơ khách hàng đến cơ quan Nhà nước giải quyết.
 
Quy trình này được thực hiện thí điểm từ ngày 1/5 đến ngày 31/10/2019.
Chia sẻ:
ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat