xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện tại đồng nai, thiết kế thi công

xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện tại đồng nai, thiết kế thi công

xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện tại đồng nai, thiết kế thi công

Tái cấu trúc và bọc hóa lưới điện 22kV để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện theo lộ trình đến năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc và bọc hóa lưới điện 22kV để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Công ty Điện lực Bến Tre”.

 

Đề án đã được Hội đồng EVN SPC xét duyệt nghiệm thu. Các Công ty Điện lực thành viên EVN SPC vận dụng đề án này để xây dựng đề án cho đơn vị mình nhằm phục vụ công tác quản lý vận hành và tái cấu trúc lưới điện, đảm bảo khả năng mang tải của lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải cũng như ngày càng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại các đơn vị theo lộ trình kế hoạch từng năm.

Hiện nay, lưới điện phân phối Công ty Điện lực Bến Tre nói riêng và Tổng công ty nói chung đang vận hành với độ tin cậy cung cấp điện hàng năm vào khoảng SAIDI=1.075 phút, SAIFI=3,2, MAIFI=1,024; theo lộ trình đến năm 2020, các chỉ số độ tin cậy SAIDI=262 phút, SAIFI=2,569, MAIFI=0,96.

Phạm vi thực hiện đề án: Tái cấu trúc xây dựng liên kết mạch vòng, bố trí thiết bị (thiết bị đóng cắt có tải và máy cắt bảo vệ phân đoạn), thao tác khép mở mạch vòng online và bọc hóa lưới điện 22kV Công ty Điện lực Bến Tre.

Mục tiêu và lộ trình thực hiện:

          Kéo giảm thời gian mất điện và số lần mất điện của Công ty Điện lực Bến Tre đến năm 2020 để đạt các chỉ số độ tin cậy: SAIDI ≤ 262 phút, SAIFI ≤ 2,569, MAIFI ≤ 0,96 (Độ tin cậy từ lưới điện 110kV trở xuống).

Phương pháp thực hiện:

Để đạt được mục tiêu độ tin cậy đến năm 2020 cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có các giải pháp chủ yếu được nghiên cứu là:

Tái cấu trúc lưới điện: Tính toán xây dựng liên kết mạch vòng lưới điện 22kV; tái bố trí lại thiết bị trên lưới điện 22kV; tái cấu trúc đảm bảo lưới điện 22kV hoàn toàn đồng vị pha tại các vị trí giao lưới để thực hiện đóng khép mở mạch vòng online không mất điện trong các trường hợp thao tác chuyển nguồn;

Tái cấu trúc lưới phân phối góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong trường hợp chuyển lưới hay công tác, hạn chế thấp nhất thời gian mất điện của khách hàng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Công nhân Điện lực bọc hóa lưới điện

Bọc hóa và kín hóa lưới điện 22kV:

  • Bọc hóa: Thay dây dẫn trần bằng dây bọc những đoạn dây động vật thường xuyên xâm phạm gây sự cố, lưới điện qua khu vực dân cư, qua cây xanh đô thị, qua những vườn cây ăn trái có giá trị lớn không thể phát quang, lưới điện qua khu vực nhiểm bẩn nặng
  • Kín hóa: Làm kín tại tất cả các vị trí đầu ra và đầu vào của thiết bị, làm kín tất cả các mối nối trên đường dây

 Bọc hóa lưới điện hạn chế đến mức thấp nhất sự cố xảy ra, làm giảm thiệt hại cho khách hàng do việc ngừng cung cấp điện khẩn cấp.

Tái cấu trúc và bọc hóa lưới phân phối giúp nâng cao các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất và giảm tổn thất điện năng của Công ty.

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat