xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện, thiết kế thi công trạm điện tạ

xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện, thiết kế thi công trạm điện tạ

xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện, thiết kế thi công trạm điện tạ

Phú Yên: Doanh nghiệp hào hứng với điện mặt trời áp mái

Phú Yên: Doanh nghiệp hào hứng với điện mặt trời áp mái

Vốn đu tư không quá ln, lp đt nhanh chóng, không tn din tích đt, tiết gim chi phí hóa đơn đin, là mt s ưu đim ca h thng đin mt tri áp mái đang thu hút được s quan tâm ca các doanh nghip Phú Yên.

Công ty cũng có kế hoch tiếp tc lp đt h thng đin mt tri áp mái ti các tr s đin lc cp huyn trong năm 2018. Đng thi, phi hp và h tr tư vn cho các doanh nghip có nhu cu thc hin các gii pháp tiết kim đin cũng như đu tư h thng đin mt tri áp mái ông Châu cho biết thêm.Công ty Đin lc Phú Yên là mt trong nhng doanh nghip đu tiên ca tnh lp đt h thng năng lượng mt tri áp mái vi kinh phí đu tư khong 1,5 t đng. Theo ông Thái Minh Châu - Giám đc Công ty Đin lc Phú Yên, h thng được đưa vào s dng t đu năm nay đã giúp cho đơn v tiết kim được t 15 20% sn lượng đin tiêu th hng tháng so vi trước đó.

Theo ông Lê Xuân Nguyn Giám đc Trung tâm Tư vn năng lượng và tiết kim đin (thuc S Công Thương Phú Yên), ngoài mô hình mà Công ty Đin lc Phú Yên đã thc hin, S Công Thương cũng đang trin khai thí đim đin mt tri áp mái ti mt s doanh nghip khác. Vi nhng hiu qu bước đu, có th nhân rng mô hình này trên đa bàn toàn tnh.

Ông Ngô Đa Th - Giám đc Công ty TNHH MTV Masan Brewery Phú Yên cho biết, tiết kim chi phí nói chung và tiết kim đin nói riêng là vn đ cn thiết trong các doanh nghip nhm nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh. Doanh nghip này cũng đang có kế hoch làm vic vi S Công Thương đ thc hin kim toán năng lượng, xem xét kh năng đu tư h thng năng lượng đin mt tri. 

                                       H thng đin mt tri áp mái ti tr s Công ty Đin lc Phú Yên ti TP Tuy Hòa, tnh Phú Yên được đưa vào s dng t tháng 1/2018

T phía Hi Doanh nghip tnh Phú Yên, ông Ngô Văn Đnh Phó Ch tch Hi cho hay, Hi luôn khuyến khích các doanh nghip đu tư vào các ngun năng lượng mi đ tiết kim chi phí cho sn xut kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh cho sn phm và góp phn gim biến đi khí hu. Trong đó, Qu h tr doanh nghip va và nh ca tnh s tài tr và bo lãnh cho các doanh nghip có nhu cu lp đt h thng năng lượng đin mt tri - Lãnh đo Hi Doanh nghip tnh Phú Yên khng đnh. 

 

Chia sẻ:
ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat