xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện, thiết kế thi công trạm điện tạ

xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện, thiết kế thi công trạm điện tạ

xây lắp điện tại đồng nai, xây dựng điện tại đồng nai, nhà thầu điện, thiết kế thi công trạm điện tạ

Ổn định lưới điện cho các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ
Dự án kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng được xây dựng qua TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện để phát triển kinh tế, xã hội khu vực các tỉnh miền Tây Nam bộ. 
 

Đây là dự án mang tính quốc gia đã được các cấp Bộ, ngành thống nhất triển khai thực hiện.
 
Công ty Truyền tải điện 4 cho biết, để đáp ứng việc cung cấp điện cho khu vực miền Tây Nam bộ do nhu cầu điện tăng cao, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã phê duyệt Dự án “Kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn – Sóc Trăng” và giao Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) thực hiện quản lý dự án. Về tư vấn thiết kế, dự án được giao cho Công ty CP tư vấn Xây dựng điện 5; về tư vấn giám sát được giao cho Truyền tải điện Miền Tây 1 - Công ty Truyền tải điện 4; và đơn vị trực tiếp thi công dự án là Công ty CP Xây lắp điện 1.
 
Dự án này được xây dựng nhằm đảm bảo truyền tải hết công suất tổ máy số 1 của Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; đồng thời tăng công suất đáp ứng nhu cầu phụ tải đang tăng trưởng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho sự phát triển kinh tế, chính trị, đời sống, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh Sóc Trăng và TP. Cần Thơ; nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện khu vực vận hành. Bên cạnh đó cũng nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện để phát triển kinh tế, xã hội khu vực các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và khu vực miền Tây Nam bộ nói chung.
 
Về quy mô, công suất, dự án nhằm xây dựng mới đường dây 1 mạch 220kV từ cột cổng ngăn lộ 12/1 SPP220kV Ô Môn đến đấu nối vào đường dây 220kV Ô Môn – Rạch Giá hiện hữu trong khoảng trụ 12A-172 hiện hữu; Xây dựng mới đường dây 1 mạch 220kV từ trụ 12A của đường dây 2 mạch 220kV Ô Môn – Rạch Giá và Ô Môn Sóc Trăng đến trụ 03 hiện hữu của đường dây 220kV Ô Môn Sóc Trăng hiện hữu. Hoán đổi mạch đi Rạch Giá thành đi Sóc Trăng 1; mạch đi Sóc Trăng 1 thành Sóc Trăng 2; Kéo dây mạch 2 trên cột 220kV Ô Môn – Sóc Trăng hiện hữu từ trụ 03 đến trụ 205 và đến cột cổng ngăn lộ D07 xây dựng mới tại trạm 220kV Sóc Trăng 2; Xây dựng mới 01 cột đỡ tháp sắt 02 mạch chèn vào khoảng trụ 199-200 hiện hữu.
 
Dự án được thực hiện theo phương án và khối lượng vật tư di dời đường dây trung thế 1 pha ra khỏi trụ 53 hiện hữu; Tại Trạm 220kV Ô Môn, thực hiện hoán đổi ngăn lộ đi Rạch Giá thành Sóc Trăng 1; và hoán đổi Sóc Trăng 1 thành Sóc Trăng 2; Tại Trạm 220kV Sóc Trăng 2, mở rộng 01 ngăn lộ tại vị trí đã được dự phòng. Các giải pháp và khối lượng thông tin liên lạc, SCADA.
 
Được biết, dự án bắt đầu được triển khai thực hiện từ 29/6/2016 và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 3/2018 với tổng mức đầu tư lên tới 153.953.810.000 đồng. Hiện tại phần đào đúc móng đã hoàn thành 12/12 vị trí, việc lắp dựng cột đã hoàn thành 12/12 vị trí (100%), phần kéo dây cũng được hoàn thành 47,16 km (10/18 khoảng néo: 68-88-108-129-144-160-169-177-186-194; 205-CC). Dự án cũng đã được thi công hoàn tất lắp dựng trụ số 10A và đấu nối tạm, tái lập từ VT10A-172HH (317,7m) và đấu nối tạm từ trụ B220/12-10A (Ngày 14/3/2018 đóng điện tái lập đường dây 220kV Rạch Giá - Ô Môn). Riêng phần ngăn lộ tại TBA220kV Sóc Trăng đã thi công hoàn tất 100% và đóng điện nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị ngày 04/11/2017. Ngăn lộ tại TBA220kV Ô Môn thi công sau khi hoàn thành các hạng mục và cắt điện chuyển đấu nối ngăn lộ.
 
Liên quan đến việc thực hiện dự án và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, PTC4 cho hay, trong quá trình thực hiện dự án, đoạn xây dựng mới (dài 4,2km), diện tích hành lang khoảng 90.000m2, có 135 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng quận Ô Môn, TP. Cần Thơ đã phê duyệt đợt 1 (18 hộ), đợt 2 (21 hộ), đợt 3 (22 hộ); Dự kiến phê duyệt đợt 4 (04 hộ); công ty cũng đang niêm yết dự thảo 22 hộ, xác minh 08 hộ để thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng. Đối với đoạn kéo dây mạch 2 (dài > 70km) có tổng cộng 18 khoảng trụ, tới nay đã kéo xong 10 khoảng trụ, còn lại 8 khoảng chưa kéo dây (trong đó trên địa phận TP. Cần Thơ có 4 khoảng, tỉnh Hậu Giang 1 khoảng và tỉnh Sóc Trăng 3 khoảng).
 
Theo kế hoạch, các khoảng trụ còn lại của dự án sẽ tiếp tục giải quyết các vướng mắc về hành lang để tiếp tục triển khai thi công cụ đoạn A (3,815km): Từ Trạm 220kV Ô Môn – 172 tái lập ĐZ 220kV Ô Môn – Rạch Giá; Từ Trạm 220kV Ô Môn – VT8A đang vướng GPMB hành lang; Từ 8A-10A chờ lịch cắt điện ĐZ 220kV Ô Môn – Thốt nốt (2 mạch). Đoạn B (0,439km): Từ Trụ B220/12A – Trụ 03 hiện hữu: Vướng hành lang. Phần kéo mạch 2 (75,809km): gồm 18 khoảng néo từ Trụ 03 – Trạm 220kV Sóc Trăng hiện đang triển khai vận động thi công 8/18 khoảng néo tuy nhiên còn vướng mặt bằng hành lang.
Chia sẻ:
ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat