Tham dự buổi lễ có ông Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT; ông Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT cùng các đồng chí là UV Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐTV EVNNPT và các Phó TGĐ; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Kiểm soát viên chuyên trách; trưởng các ban chức năng EVNNPT; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 21/4/2020 của HĐTV EVNNPT.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Lê Phú - Phó TGĐ EVNNPT kiêm nhiệm Giám đốc NPTPMB

Việc thành lập NPTPMB là một chủ trương lớn, là kết quả sự quyết tâm của EVNNPT trong công tác tái cơ cấu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty. Ban Quản lý dự án truyền tải điện có nhiệm vụ thay mặt EVNNPT quản lý các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất lưới truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác theo phân cấp, giao nhiệm vụ của EVNNPT, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động của EVNNPT.

Ban Quản lý dự án truyền tải điện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2020 có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và 4 Ban điều hành dự án 1, 2, 3, 4 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường phát biểu chỉ tạo tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường đề nghị ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Ban Quản lý dự án truyền tải điện đoàn kết, nhất trí, tận tâm với công việc, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; khẩn trương ổn định và thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động; quan tâm củng cố công tác quản lý, quản trị, kinh doanh của Công ty; bám sát các nội dung của Đề án thành lập NPTPMB để triển khai tiếp các công việc cần thiết; phải xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng, hiệu quả.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Lê Phú - Phó TGĐ EVNNPT kiêm nhiệm Giám đốc NPTPMB

Đồng thời, Ban Quản lý dự án truyền tải điện cần tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế quản lý nội bộ; phổ biến, tuyên truyền và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT; tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ông Phạm Lê Phú - Phó TGĐ EVNNPT kiêm nhiệm Giám đốc NPTPMB phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi lễ Ông Phạm Lê Phú - Phó TGĐ EVNNPT kiêm nhiệm Giám đốc NPTPMB đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của của lãnh đạo EVNNPT. Đây là vinh dự lớn đối với cá nhân ông, nhưng cũng là thách thức không nhỏ, ông Phạm lê Phú cam kết khẩn trương ổn định tổ chức, nỗ lực hết sức mình cùng tập thể CBCNV Ban Quản lý dự án truyền tải điện đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được lãnh đạo EVNNPT giao.

A Nam - Theo Tạp chí Công thương