thiết kế thi công trạm điện ở biên hòa, đồng nai, thiết kế thi công hệ thống chiếu sáng công cộng ở

thiết kế thi công trạm điện ở biên hòa, đồng nai, thiết kế thi công hệ thống chiếu sáng công cộng ở

thiết kế thi công trạm điện ở biên hòa, đồng nai, thiết kế thi công hệ thống chiếu sáng công cộng ở

EVN SPC đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục
EVN SPC đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
 

Công nhân ngành điện thường xuyên kiểm tra lưới điện nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục.
 
“Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” là chủ đề hoạt động năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVN SPC, cho biết trong năm 2019, EVN SPC hướng đến các mục tiêu là: Tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; Đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt; Thực hiện các nhiệm vụ được giao để xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được phê duyệt. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa hoc công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
 
Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ
 
Ngay từ đầu năm 2019, EVN SPC đã có chỉ thị cho các đơn vị thành viên khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm của năm. Đó là nắm vững thuận lợi và khó khăn để sẵn sàng các phương án đáp ứng nhu cầu sử dụng điện có thể tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô. Chủ động chuẩn bị các giải pháp sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường, các tình huống phát sinh trong năm.
 
Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn quản lý, không điều hòa tiết giảm phụ tải, đảm bảo an toàn lao động. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các dự án, công trình đầu tư xây dựng. Năm 2019, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đạt trên 90% và tiến độ các dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.
 
Tiếp tục nâng cao dịch vụ khách hàng. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, tập trung vào thực hiện “1 cửa liên thông” giữa đơn vị điện lực và các cơ quan quản lý Nhà nước; Hoàn thiện hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng, chuẩn xác thông tin.
 
Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; Tập trung triển khai đề án, dự án thành phần của Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN”.
 
EVN SPC yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến nhiệm vụ kế hoạch tới toàn thể cán bộ, công nhân viên; Phối hợp với công đoàn, các đoàn thể phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện Cách mạng Việt Nam.
 
Các chỉ tiêu năm 2019
 
Trong năm 2019, EVN SPC phấn đấu điện sản xuất đạt 65 triệu kWh, tăng 14% so với năm 2018. Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện) 73,35 tỉ kWh, tăng 10,02% so với năm 2018. Giá bán điện bình quân 1.679 đ/kWh. Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện phấn đấu thực hiện 3,9%, về đích sớm 1 năm so với kế hoạch 5 năm được Tập đoàn Điện lực VN phê duyệt. Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện SAIDI còn 306 phút. Mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn năm 2018. Đầu tư xây dựng với tổng giá trị khoảng 9.735 tỉ đồng.
Chia sẻ:
ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat