lap dat tba 3000 kva ,công ty xây dựng điện, công ty xây lắp điện, nhà thầu điện, công ty thiết kế t

lap dat tba 3000 kva ,công ty xây dựng điện, công ty xây lắp điện, nhà thầu điện, công ty thiết kế t

lap dat tba 3000 kva ,công ty xây dựng điện, công ty xây lắp điện, nhà thầu điện, công ty thiết kế t

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV& TBA 3P 3000KVA CÔNG TY HÀO HƯNG DẦU GIÂY

Tên công trình : Đường dây trung thế 22kV & TBA 3P 22/0.4kV-3000KVA Công ty TNHH Hào Hưng Dầu Giây 

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Hào Hưng Dầu Giây

Năm thực hiện : Tháng 11/2017

ĐỐI TÁC
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT
© Copyright 2017Diensaoviet, All rights reserved, Design by Nina
Facebook chat